اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 General Enquiries

All Enquiries

 پشتیبانی

پشتیبانی فنی سرویس های ارایه شده توسط نت افراز

 بخش موارد اورژانس

موارد فقط مربوط به غیر قابل دسترس بودن سرویس

 فروش

موضوعات مربوط به فروش و تمدید سرویسها

 امور دامنه ها

امور مربوط ثبت، تمدید و انتقال دامنه ها

 امور مالی

امور مالی مربوط به سرویس های نت افراز

 انتقال هاست به هاست تیک

مسایل مربوط به انتقال اطلاعات اکانت

 روابط عمومی

موضوعات عمومی، متفرقه، اپراتور

 شکایات

گزارشات و شکایات در نتیجه عدم رضایت از سرویس