سرور مجازی آمریکا

VUSA30   
فضای دیسک  30 گیگابایت
ترافیک ماهانه  نامحدود
RAM گیگابایت
CPU 1 core
پورت(اشتراکی)  1 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  15 گیگابایت
نوع هارد SATA
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل سرورهای لینوکس پس از تایید سفارش/سرورهای ویندوزی 1 روز کاری
محل سرور  آمریکا - کارولینای شمالی - دیتاسنتر کولوکراسینگ
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

مجهز به پنل قدرتمند Virtualizor

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
سیستم عامل Linux/windows

VUSA60   
فضای دیسک  60 گیگابایت
ترافیک ماهانه  نامحدود
RAM گیگابایت
CPU 2 core
پورت(اشتراکی)  1 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  30 گیگابایت
نوع هارد SATA
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل سرورهای لینوکس پس از تایید سفارش/سرورهای ویندوزی 1 روز کاری
محل سرور  آمریکا - کارولینای شمالی - دیتاسنتر کولوکراسینگ
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

مجهز به پنل قدرتمند Virtualizor

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
سیستم عامل Linux/windows

VUSA90   
فضای دیسک  90 گیگابایت
ترافیک ماهانه  نامحدود
RAM گیگابایت
CPU 3 core
پورت(اشتراکی)  1 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  80 گیگابایت
نوع هارد SATA
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل سرورهای لینوکس پس از تایید سفارش/سرورهای ویندوزی 1 روز کاری
محل سرور  آمریکا - کارولینای شمالی - دیتاسنتر کولوکراسینگ
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

مجهز به پنل قدرتمند Virtualizor

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
سیستم عامل Linux/windows

VUSA120   
فضای دیسک  120 گیگابایت
ترافیک ماهانه  نامحدود
RAM گیگابایت
CPU 4 core
پورت(اشتراکی)  1 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  120 گیگابایت
نوع هارد SATA
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل سرورهای لینوکس پس از تایید سفارش/سرورهای ویندوزی 1 روز کاری
محل سرور  آمریکا - کارولینای شمالی - دیتاسنتر کولوکراسینگ
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

مجهز به پنل قدرتمند Virtualizor

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
سیستم عامل Linux/windows

VUSA150   
فضای دیسک  150 گیگابایت
ترافیک ماهانه  نامحدود
RAM گیگابایت
CPU 6 core
پورت(اشتراکی)  1 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  130 گیگابایت
نوع هارد SATA
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل سرورهای لینوکس پس از تایید سفارش/سرورهای ویندوزی 1 روز کاری
محل سرور  آمریکا - کارولینای شمالی - دیتاسنتر کولوکراسینگ
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

مجهز به پنل قدرتمند Virtualizor

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
سیستم عامل Linux/windows

VUSA180   
فضای دیسک  180 گیگابایت
ترافیک ماهانه  نامحدود
RAM گیگابایت
CPU 8 core
پورت(اشتراکی)  1 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  180 گیگابایت
نوع هارد SATA
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل سرورهای لینوکس پس از تایید سفارش/سرورهای ویندوزی 1 روز کاری
محل سرور  آمریکا - کارولینای شمالی - دیتاسنتر کولوکراسینگ
 

                                                                   

مجهز به پنل قدرتمند Virtualizor

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
سیستم عامل Linux/windows