هاست سی پنل خارج (حرفه ای)

GR pro 2500فضای ذخیره سازی : 2.5 گیگ 

    

ترافیک نا محدود


10 عدد میزبانی دامین

دیتابیس :نامحدود

cPanel :کنترل پنل

وب سرور :Litespeed

SSL رایگان

 دامین رایگان : IR

بکاپ هفتگی

انتی هک

اکانت ایمیل

GR pro 4500فضای ذخیره سازی : 4.5 گیگ 

    

ترافیک نا محدود


10 عدد میزبانی دامین

دیتابیس :نامحدود

cPanel :کنترل پنل

وب سرور :Litespeed

SSL رایگان

 دامین رایگان : IR

بکاپ هفتگی

انتی هک

اکانت ایمیل

GR pro 8000فضای ذخیره سازی : 8 گیگ 

    

ترافیک نا محدود


10 عدد میزبانی دامین

دیتابیس :نامحدود

cPanel :کنترل پنل

وب سرور :Litespeed

SSL رایگان

 دامین رایگان : IR

بکاپ هفتگی

انتی هک

اکانت ایمیل

GR pro 12000فضای ذخیره سازی : 12 گیگ 

    

ترافیک نا محدود


10 عدد میزبانی دامین

دیتابیس :نامحدود

cPanel :کنترل پنل

وب سرور :Litespeed

SSL رایگان

 دامین رایگان : IR

بکاپ هفتگی

انتی هک

اکانت ایمیل

GR pro 14000فضای ذخیره سازی : 14 گیگ 

    

ترافیک نا محدود


10 عدد میزبانی دامین

دیتابیس :نامحدود

cPanel :کنترل پنل

وب سرور :Litespeed

SSL رایگان

 دامین رایگان : IR

بکاپ هفتگی

انتی هک

اکانت ایمیل

GR pro 16000فضای ذخیره سازی : 16 گیگ 

    

ترافیک نا محدود


10 عدد میزبانی دامین

دیتابیس :نامحدود

cPanel :کنترل پنل

وب سرور :Litespeed

SSL رایگان

 دامین رایگان : IR

بکاپ هفتگی

انتی هک

اکانت ایمیل

GR pro 20000فضای ذخیره سازی : 20 گیگ 

    

ترافیک نا محدود


10 عدد میزبانی دامین

دیتابیس :نامحدود

cPanel :کنترل پنل

وب سرور :Litespeed

SSL رایگان

 دامین رایگان : IR

بکاپ هفتگی

انتی هک

اکانت ایمیل