هاست سی پنل ایران (استارتر)

pak ir 400فضای ذخیره سازی : 400 مگ

    

ترافیک 2 گیگ


1 عدد میزبانی دامین

دیتابیس : 1 عدد

cPanel :کنترل پنل

وب سرور :Litespeed

SSL رایگان

 دامین رایگان : IR(خرید طرح 12 ماهه)

بکاپ هفتگی

انتی هک

اکانت ایمیل

pak ir 1000فضای ذخیره سازی : 1 گیگ 

    

ترافیک 3 گیگ


1 عدد میزبانی دامین

دیتابیس : 1 عدد

cPanel :کنترل پنل

وب سرور :Litespeed

SSL رایگان

 دامین رایگان : IR(خرید طرح 12 ماهه)

بکاپ هفتگی

انتی هک

اکانت ایمیل

pak ir 3000فضای ذخیره سازی : 3 گیگ 

    

ترافیک 10 گیگ


1 عدد میزبانی دامین

دیتابیس : 2 عدد

cPanel :کنترل پنل

وب سرور :Litespeed

SSL رایگان

 دامین رایگان : IR(خرید طرح 3 ماهه)

بکاپ هفتگی

انتی هک

اکانت ایمیل

pak ir 5000فضای ذخیره سازی : 5 گیگ 

    

ترافیک 20 گیگ


2 عدد میزبانی دامین

دیتابیس : 2 عدد

cPanel :کنترل پنل

وب سرور :Litespeed

SSL رایگان

 دامین رایگان : IR(خرید طرح 3 ماهه)

بکاپ هفتگی

انتی هک

اکانت ایمیل

pak ir 9000فضای ذخیره سازی : 9 گیگ 

    

ترافیک نا محدود


2 عدد میزبانی دامین

دیتابیس : 2 عدد

cPanel :کنترل پنل

وب سرور :Litespeed

SSL رایگان

 دامین رایگان : IR(خرید طرح 3 ماهه)

بکاپ هفتگی

انتی هک

اکانت ایمیل

pak ir 18000فضای ذخیره سازی : 18 گیگ 

    

ترافیک نا محدود


2 عدد میزبانی دامین

دیتابیس : 2 عدد

cPanel :کنترل پنل

وب سرور :Litespeed

SSL رایگان

 دامین رایگان : IR(خرید طرح 3 ماهه)

بکاپ هفتگی

انتی هک

اکانت ایمیل

pak ir 20000فضای ذخیره سازی : 12 گیگ 

    

ترافیک نا محدود


2 عدد میزبانی دامین

دیتابیس : 2 عدد

cPanel :کنترل پنل

وب سرور :Litespeed

SSL رایگان

 دامین رایگان : IR(خرید طرح 3 ماهه)

بکاپ هفتگی

انتی هک

اکانت ایمیل