لایسنس ها

لایسنس سی پنل سرور مجازیلایسنس سی پنل سرور مجازی

(cPanel/WHM -Vps)

مخصوص VPS (سرور مجازی)

 


نصب آنی بعد از خرید


قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی


بدون هیچگونه قطعی یا تداخل


پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس


قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 2 بار


بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی


 

لایسنس سی پنل سرور اختصاصیلایسنس سی پنل سرور اختصاصی

(cPanel/WHM Dedicated + Softaculous free)

مخصوص Dedicated (سرور اختصاصی)

 

همراه با یک لایسنس Softaculous رایگان !


نصب آنی بعد از خرید


قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی


بدون هیچگونه قطعی یا تداخل


پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس


قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 2 بار


بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی


 

لایسنس دایرکت ادمین - Directadminلایسنس دایرکت ادمین - Directadmin

 

 

بدون هیچگونه محدودیت
 

نصب آنی بعد از خرید


قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی


بدون هیچگونه قطعی یا تداخل


پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس


قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 2 بار


بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی


 

لایسنس لایت اسپید (Litespeed License)لایسنس لایت اسپید (Litespeed License)

 

نصب آنی بعد از خرید


قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی


بدون هیچگونه قطعی یا تداخل


پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس


قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 2 بار


بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی


 

لایسنس کلود لینوکس (CloudLinux License)لایسنس کلود لینوکس (CloudLinux License)

 

 

نصب آنی بعد از خرید


قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی


بدون هیچگونه قطعی یا تداخل


پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس


قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 2 بار


بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی


 

لایسنس (Imunify360 Proactive Defense)لایسنس (Imunify360 Proactive Defense)

 

پشتیبانی از cPanel & DirectAdmin & Plesk & ISPmanager
# Advanced Firewall
# IDS / IPS
# Malware Detection
# Proactive Defense
# Patch Management
# Reputation Management

نصب آنی بعد از خرید

قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی

بدون هیچگونه قطعی یا تداخل

پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس

قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 2 بار

بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی


 

لایسنس پلاگین CPNginxلایسنس پلاگین CPNginx

 

 

 

مخصوص سی پنل


نصب آنی بعد از خرید


قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی


بدون هیچگونه قطعی یا تداخل


پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس


قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 2 بار


بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی


 

لایسنس KernelCareلایسنس KernelCare

 

نصب/فعالسازی خودکار توسط سیستم
بروزرسانی خودکار کرنل و پچ ها
تضمین امنیت کرنل سرور


نصب آنی بعد از خرید


قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی


بدون هیچگونه قطعی یا تداخل


پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس


قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 2 بار


بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی


 

لایسنس پنل Virtualizorلایسنس پنل Virtualizor

بدون هیچگونه محدودیت (نامحدود vps)

 


نصب آنی بعد از خرید


قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی


بدون هیچگونه قطعی یا تداخل


پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس


قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 2 بار


بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی


 

لایسنس Solusvm - Master Licenseلایسنس Solusvm - Master License

 

امکان مجازی سازی بر پایه KVM , OpenVZ , Xenنصب آنی بعد از خرید


قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی


بدون هیچگونه قطعی یا تداخل


پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس


قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 2 بار


بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی


 

لایسنس Solusvm - Slave License 

 

 

لایسنس Solusvm - Master License

 

امکان مجازی سازی بر پایه KVM , OpenVZ , Xen

 نصب آنی بعد از خرید

 


قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی


بدون هیچگونه قطعی یا تداخل

 

پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس


قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 2 بار


بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی


 

لایسنس آنتی شلر CXS - ConfigServer eXploit Scannerلایسنس آنتی شلر

CXS - ConfigServer eXploit Scanner

 نصب آنی بعد از خرید

 

قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی

 

بدون هیچگونه قطعی یا تداخل

 

پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس

 

قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 2 بار

 

بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی


 

لایسنس پلاگین (WHM Reseller License )لایسنس پلاگین (WHM Reseller License )

مخصوص سی پنل
 ساخت و مدیریت الفا/مستر/ریسلر
 پنل مدیریت پیشرفته
 مدیریت و بازگردانی بکاپ برای نمایندگان


نصب آنی بعد از خرید

قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی

بدون هیچگونه قطعی یا تداخل

پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس

قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 2 بار

بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی


 

لایسنس DA Reseller - for DirectAdminلایسنس DA Reseller - for DirectAdmin

 

مخصوص دایرکت ادمین
 ساخت و مدیریت الفا/مستر/ریسلر
 پنل مدیریت پیشرفته
 مدیریت و بازگردانی بکاپ برای نمایندگان

 


نصب آنی بعد از خرید

قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی

بدون هیچگونه قطعی یا تداخل

پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس

قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 2 بار

بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی


 

لایسنس جت بکاپ - JetBackupلایسنس جت بکاپ - JetBackup

 


نصب آنی بعد از خرید


قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی


بدون هیچگونه قطعی یا تداخل


پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس


قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 2 بار


بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی


 

لایسنس WHMSonicلایسنس WHMSonic

 

 

 


نصب آنی بعد از خرید


قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی


بدون هیچگونه قطعی یا تداخل


پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس


قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 2 بار


بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی


 

لایسنس WHMCS 

لایسنس WHMCS

 

 

 

 


نصب آنی بعد از خرید


قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی


بدون هیچگونه قطعی یا تداخل


پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس


قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 2 بار


بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی


 

لایسنس پلاگین ضد اسپم ایمیل - (OSM License)لایسنس پلاگین ضد اسپم ایمیل - (OSM License)

 

 

جلوگیری از ارسال ایمیل اسپم WHM/Cpanel


نصب آنی بعد از خرید


قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی


بدون هیچگونه قطعی یا تداخل


پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس


قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 2 بار


بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی


 

لایسنس Softaculous Auto Installerلایسنس Softaculous Auto Installer

 

 

 

 

 

 


نصب آنی بعد از خرید


قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی


بدون هیچگونه قطعی یا تداخل


پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس


قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 2 بار


بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی


 

لایسنس پلسک (Plesk Web HOST- VPS Edition)لایسنس پلسک (Plesk Web HOST- VPS Edition)

 

 

Plesk Web HOST- VPS Edition


سازگار با لینوکس و ویندوز

 

همراه با یک لایسنس Softaculous رایگان !


نصب آنی بعد از خرید


قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی


بدون هیچگونه قطعی یا تداخل


پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس


قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 2 بار


بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی


 

لایسنس پلسک (Plesk Web HOST - Dedicated Edition)لایسنس پلسک (Plesk Web HOST - Dedicated Edition)

 

 

Plesk Web HOST - Dedicated Edition


نصب آنی بعد از خرید


قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی


بدون هیچگونه قطعی یا تداخل


پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس


قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 2 بار


بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی


 

لایسنس LiteSpeed Web ADC -Load Balancerلایسنس LiteSpeed Web ADC -Load Balancer

 

 

 

همراه با یک لایسنس Softaculous رایگان !


نصب آنی بعد از خرید


قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی


بدون هیچگونه قطعی یا تداخل


پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس


قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 2 بار


بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی


 

لایسنس MailScanner Front-Endلایسنس MailScanner Front-End

 

 


نصب آنی بعد از خرید


قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی


بدون هیچگونه قطعی یا تداخل


پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس


قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 2 بار


بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی