سرور اختصاصی آلمان - Hetzner

AX60-SSD   
فضای دیسک  HDD:2 x 500 GB 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1)
ترافیک ماهانه  نا محدود
RAM RAM:64 GB DDR4 RAM
cpu AMD Ryzen 7 1700X Octa-Core "Summit
Ridge" (Zen)
پورت(اشتراکی)  1 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  ----
نوع هارد SSD
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل 24 الی 72 ساعت
محل سرور 
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

 

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
   

EX42   
فضای دیسک  HDD:2 x 4 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD
7200 rpm (Software-RAID 1)
ترافیک ماهانه  نا محدود
RAM RAM:64 GB DDR4 RAM
  Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core
پورت(اشتراکی)  1 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  ----
نوع هارد SATA
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل 24 الی 72 ساعت
محل سرور 
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

 

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
   

EX42-NVMe   
فضای دیسک  HDD:2 x 512 GB NVMe SSD (Software-RAID 1)
ترافیک ماهانه  نا محدود
RAM RAM:64 GB DDR4 RAM
CPU Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core
Ridge" (Zen)
پورت(اشتراکی)  1 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  ----
نوع هارد SSD
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل 24 الی 72 ساعت
محل سرور 
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

 

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
   

EX52   
فضای دیسک  HDD:2 x 8 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD
7200 rpm (Software-RAID 1)
ترافیک ماهانه  نا محدود
RAM RAM:64 GB DDR4 RAM
CPU Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee
Lake
پورت(اشتراکی)  1 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  ----
نوع هارد SATA
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل 24 الی 72 ساعت
محل سرور 
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

 

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
   

EX52-NVMe   
فضای دیسک  HDD:2 x 1 TB NVMe SSD (Software-RAID 1)
ترافیک ماهانه  نا محدود
RAM RAM:64 GB DDR4 RAM
CPU Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee
Lake
پورت(اشتراکی)  1 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  ----
نوع هارد SSD
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل سرورهای لینوکس پس از تایید سفارش/سرورهای ویندوزی 1 روز کاری
محل سرور 
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

 

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست نتورک در کل دوره سرویس
   

EX62   
فضای دیسک  HDD:2 x 8 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD
7200 rpm (Software-RAID 1)
ترافیک ماهانه  نا محدود
RAM RAM:64 GB DDR4 RAM
CPU Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core
Coffee Lake
پورت(اشتراکی)  1 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  ----
نوع هارد SATA
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل سرورهای لینوکس پس از تایید سفارش/سرورهای ویندوزی 1 روز کاری
محل سرور 
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

 

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست نتورک در کل دوره سرویس
   

EX62-NVMe   
فضای دیسک  HDD:2 x 1 TB NVMe SSD (Software-RAID 1)
ترافیک ماهانه  نا محدود
RAM RAM:64 GB DDR4 RAM
cpu Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core
Coffee Lake
پورت(اشتراکی)  1 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  ----
نوع هارد SSD
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل 24 الی 72 ساعت
محل سرور 
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

 

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
   

PX62   
فضای دیسک  HDD:2 x 8 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD
7200 rpm (Software-RAID 1)
ترافیک ماهانه  نا محدود
RAM RAM:64 GB DDR4 RAM
cpu Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core
Coffee Lake
پورت(اشتراکی)  1 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  ----
نوع هارد SATA
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل 24 الی 72 ساعت
محل سرور 
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

 

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
   

PX62-NVMe   
فضای دیسک  HDD:2 x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition (Software-RAID 1)
ترافیک ماهانه  نا محدود
RAM RAM:64 GB DDR4 RAM
cpu Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core
Coffee Lake
پورت(اشتراکی)  1 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  ----
نوع هارد SSD
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل 24 الی 72 ساعت
محل سرور 
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

 

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
   

AX160-NVME   
فضای دیسک  HDD:2 x 960 GB NVMe Datacenter Edition (software-RAID 1)
ترافیک ماهانه  نا محدود
RAM RAM:128 GB DDR4 RAM
cpu AMD EPYC 7401P
24 Cores "Naples" (Zen)
Simultaneous Multithreading
پورت(اشتراکی)  1 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  ----
نوع هارد SSD
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل 24 الی 72 ساعت
محل سرور 
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

 

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
   

AX160-SSD   
فضای دیسک  HDD:2 x 1.92 TB SATA SSD Datacenter Edition (Software-RAID 1)
ترافیک ماهانه  نا محدود
RAM RAM:64 GB DDR4 RAM
cpu AMD EPYC 7401P
24-Core
Simultaneous Multithreading
پورت(اشتراکی)  1 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  ----
نوع هارد SSD
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل 24 الی 72 ساعت
محل سرور 
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

 

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
   

PX92   
فضای دیسک  HDD:2 x 1.92 TB SATA SSD Datacenter Edition (Software-RAID 1)
ترافیک ماهانه  نا محدود
RAM RAM:128 GB DDR4 RAM
cpu Intel® Xeon® W-2145 Octa-Core Skylake W
Hyper-Threading Technology
پورت(اشتراکی)  1 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  ----
نوع هارد SSD
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل 24 الی 72 ساعت
محل سرور 
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

 

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
   

SX62   
فضای دیسک  HDD:4 x 10 TB SATA Enterprise hard drive 7200 rpm (software-RAID; Level optional)
ترافیک ماهانه  نا محدود
RAM RAM:128 GB DDR4 RAM
cpu Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core incl. Hyper-Threading Technology
پورت(اشتراکی)  1 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  ----
نوع هارد SSD
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل 24 الی 72 ساعت
محل سرور 
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

 

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
   

SX132   
فضای دیسک  HDD:10 x 10 TB SATA Enterprise hard drive 7200 rpm (Software RAID ; Level optional)
ترافیک ماهانه  نا محدود
RAM RAM:128 GB DDR4 RAM
cpu Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core incl. Hyper-Threading Technology
پورت(اشتراکی)  1 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  ----
نوع هارد SATA
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل 24 الی 72 ساعت
محل سرور 
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

 

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
   

SX292   
فضای دیسک  HDD:15 x 10 TB SATA Enterprise hard drive 7200 rpm (Software RAID ; Level optional)
ترافیک ماهانه  نا محدود
RAM RAM:256 GB DDR4 RAM
cpu Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core incl. Hyper-Threading Technology
  1 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  ----
نوع هارد SATA
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل 24 الی 72 ساعت
محل سرور 
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

 

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
   

NAX100   
فضای دیسک  HDD:2x 3 TB SATA 3
ترافیک ماهانه  نا محدود
RAM RAM:16 GB DDR4 RAM
cpu

Intel Core i7-2600

PORT 1 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  ----
نوع هارد SATA
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل 24 الی 72 ساعت
محل سرور 
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

 

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس
   

NAX2600   
فضای دیسک  HDD:2x 3 TB SATA 3
ترافیک ماهانه  نا محدود
RAM RAM:32 GB DDR4 RAM
cpu

Intel Core i7-2600

PORT 1 GB/s
تعداد IP  1
فضای بک آپ رایگان  ----
نوع هارد SATA
نوع مجازی سازی KVM
مدت تحویل 24 الی 72 ساعت
محل سرور 
پنل مدیریت سرور مجازی 

                                                                   

 

پشتیبانی  تیکت و مرکز تماس هاست تیک در کل دوره سرویس