هاست سی پنل ایران (حرفه ای)

irpro 200فضای ذخیره سازی : 200 مگ

    

ترافیک نا محدود


1 عدد میزبانی دامین

دیتابیس : 1 عدد

cPanel :کنترل پنل

وب سرور :Litespeed

SSL رایگان

 دامین رایگان : IR(خرید طرح 3 ماهه)

بکاپ هفتگی

انتی هک

اکانت ایمیل

irpro 2500فضای ذخیره سازی : 2.5 گیگ 

    

ترافیک نا محدود


3 عدد میزبانی دامین

دیتابیس : 3 عدد

cPanel :کنترل پنل

وب سرور :Litespeed

SSL رایگان

 دامین رایگان : IR(خرید طرح 3 ماهه)

بکاپ هفتگی

انتی هک

اکانت ایمیل

irpro 4500فضای ذخیره سازی : 4.5 گیگ 

    

ترافیک نا محدود


4 عدد میزبانی دامین

دیتابیس : 4 عدد

cPanel :کنترل پنل

وب سرور :Litespeed

SSL رایگان

 دامین رایگان : IR(خرید طرح 3 ماهه)

بکاپ هفتگی

انتی هک

اکانت ایمیل

irpro 8000فضای ذخیره سازی : 8 گیگ 

    

ترافیک نا محدود


4 عدد میزبانی دامین

دیتابیس : 4 عدد

cPanel :کنترل پنل

وب سرور :Litespeed

SSL رایگان

 دامین رایگان : IR(خرید طرح 3 ماهه)

بکاپ هفتگی

انتی هک

اکانت ایمیل

irpro 12000فضای ذخیره سازی : 12 گیگ 

    

ترافیک نا محدود


5 عدد میزبانی دامین

دیتابیس : 4 عدد

cPanel :کنترل پنل

وب سرور :Litespeed

SSL رایگان

 دامین رایگان : IR(خرید طرح 3 ماهه)

بکاپ هفتگی

انتی هک

اکانت ایمیل

irpro 14000فضای ذخیره سازی : 14 گیگ 

    

ترافیک نا محدود


7 عدد میزبانی دامین

دیتابیس : 6 عدد

cPanel :کنترل پنل

وب سرور :Litespeed

SSL رایگان

 دامین رایگان : IR(خرید طرح 3 ماهه)

بکاپ هفتگی

انتی هک

اکانت ایمیل

irpro 16000فضای ذخیره سازی : 16 گیگ 

    

ترافیک نا محدود


8 عدد میزبانی دامین

دیتابیس : 8 عدد

cPanel :کنترل پنل

وب سرور :Litespeed

SSL رایگان

 دامین رایگان : IR(خرید طرح 3 ماهه)

بکاپ هفتگی

انتی هک

اکانت ایمیل

irpro 20000فضای ذخیره سازی : 20 گیگ 

    

ترافیک نا محدود


10 عدد میزبانی دامین

دیتابیس : 10 عدد

cPanel :کنترل پنل

وب سرور :Litespeed

SSL رایگان

 دامین رایگان : IR(خرید طرح 3 ماهه)

بکاپ هفتگی

انتی هک

اکانت ایمیل